İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız

 • Doğru işe doğru insan
 • Eşit işe eşit ücret
 • Başarıya bağlı liyâkat
 • Herkes için eşit fırsat ilkelerine bağlı kalarak

En önemli gücümüz tecrübeli, bilgili, istekli ve aidiyeti yüksek insan kaynağımızdır.

Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir.

iş gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır. Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur.

VİZYON

Döküm sanayinde; dünya ölçeğinde yenilikçi, çözüm ve fırsatlar yaratan güvenilir bir iş ortağı olmak.

MİSYON

Dökme demir, hafif alaşımlı alüminyum döküm ve jant tedarikçisi olarak tercih edilen, güvenilir ve lider firma olma konumumuzu korumak ve güçlendirmek.

DEĞERLERİMİZ

 • Müşteri Odaklılık : Müşterileri beklentileri odak noktamızdır.
 • Kurumsallık : Tüm faaliyetlerimizde etik kurallara, yasalara ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun, çevreye saygılı, iş sağlığı ve güvenliği ilkelerini gözeterek hareket ederiz.
 • Şeffaflık : Tüm paydaşlarımızla şeffaf, açık ve güvene dayalı iletişim kurarız.
 • İnsan Odaklılık: En önemli gücümüz tecrübeli, bilgili, istekli ve aidiyeti yüksek insan kaynağımızdır.
 • Yenilikçilik : Arge faaliyetlerine önem verir, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek kendimizi sürekli geliştiririz.
 • Esneklik : Proaktif bir yaklaşım sergileyerek, değişen koşullara hızla adapte olur, gelecek fırsatlarını yakalarız.
 • Sürdürülebilirlik : İş yapış şeklimiz ve tüm süreçlerimizde sürekliliği sağlar, yaptıklarımızın çevreye ve topluma olan etkilerini göz önünde bulundururuz.

POLİTİKAMIZ

“Doğru işe doğru insan, başarıya bağlı liyakat ve herkes için eşit fırsat” ilkelerine bağlı kalarak, en önemli gücümüz olan tecrübeli, bilgili, istekli ve aidiyeti yüksek insan kaynağımızın yetkinliklerini sürekli geliştirmek suretiyle, global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda Döktaş İnsan Kaynakları olarak;

Şirketimiz değerlerine ve kurum kültürüne uygun, öğrenmeye ve gelişmeye açık, teknoloji ve yenilikleri takip eden, takım çalışmasına uyumlu adayları işe alır,

İşe aldığımız adayların, şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda, mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlayarak, iş hedeflerinde başarılı olmalarını sağlar,

Performans ve etkinliğin en üst seviyeye çıkarılmasına katkıda bulunuruz.

TAZMİNAT POLİTİKASI

Şirketimizde kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin olarak yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nda değişiklik olması halinde ise, yürürlüğe girecek olan ilgili kanun hükümleri uygulanacaktır.

Bu çerçevede;

Kıdem Tazminatı; iş sözleşmesi 4857 sayılı yasada öngörülen durumlardan birisi ile sona eren ve belirli süre kıdemi bulunan personele, 4857 sayılı İş Kanunu ilgili hükümleri çerçevesinde, söz konusu personelin çalışma süresi ve ücreti baz alınarak ödenmektedir.

İşyerinde yürürlükte bulunan bir toplu iş sözleşmesi varsa, kapsam dahilinde işbu toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.

İhbar Tazminatı; 4857 sayılı yasanın 17. Maddesine istinaden, işçiye nakden ödenmekte veya işçinin kıdemine göre öngörülen sürelerde işçiye iş sözleşmesinin fesih edileceğinin bildirilmesi suretiyle iş arama izni verilerek de kullandırılabilmektedir.