Döktaş Dökümcülük olarak yasal gerekliliklere tam uyum göstererek tüm faaliyetlerimizde etik kurallara uyum, hesap verebilir, şeffaf ve adil bir yönetim sağlamaktayız.

Bu gerekliliklere uygun olarak  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun şekilde Döktaş yönetim sistemimizi oluşturmaktayız.

Sürdürülebilirlirliği yönetim sistemimizin bir parçası olarak ele almaktayız. Sürdürülebilirliğin tüm gereklilikleri ile organizasyonumuzda ve ilgili tüm paydaşlarımızda farkındalığını arttırmak ve sorumluluğunu paylaşarak daha ileriye taşımak hedefindeyiz.