Döküm  prosesinin çevre boyutları yüksek olan bir  proses olmasının farkındayız.  Atık yönetiminde  çevresel  etkinin kaynağında  önlenmesi, azaltılması,  nihai aşamada gerikazanım / geri dönüşüm metodlarına öncelik vererek atığın tekrar değer zincirine girmesi yönünde çalışıyoruz.

Bu kapsamda  sürekli iyileştirme  bakış açısıyla, geri kazanım  ve alternatif hammadde kullanımının arttırılmasına yönelik  çalışmalar ile   2017  den günümüze  kadar gerikazanım oranı %10  seviyesinden   % 54 seviyesine çıkarılmıştır.