Döküm sanayinde; dünya ölçeğinde yenilikçi, çözüm ve fırsatlar yaratan güvenilir bir iş ortağı olmak için ,
  •  Kalite , Çevre, Enerji ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer gereklilikler, müşteri özel istekleri ve uygulanabilir şartları yerine getirmeyi,
  •  Müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlamayı,
  •  Kalite, Çevre, Enerji ve İSG performansını arttırmak için ölçülebilir amaç ve hedefler belirleyip, takip etmeyi,
  •  Kalitede sıfır hata, iş güvenliğinde sıfır kaza, işe bağlı sağlık sorunu ve yaralanmanın önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma alanları oluşturmayı, çevresel etkilerde ve enerji performasında kararlaştırılan hedeflere ulaşmayı,
  •  Yönetim sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi faaliyetlerinde çalışanların ve çalışan temsilcilerinin görüşlerini almayı ve katılımını sağlamayı,
  •  Süreçlerin yönetimi ve yatırım planlamalarında; Hatasızlaştırma, Risk & Fırsat değerlendirme çalışmaları ve problem çözme metotları ile tehlike ve riskleri azaltmayı ve ortadan kaldırmayı,
  •  Amaç ve hedeflere uygun olarak gerekli tüm kaynaklarla, bilginin kullanılarak sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamayı,
  •  Çevrenin korunması için çevre kirliliğini kaynağında önlemeyi, atıklarımızı ve doğal kaynakların tüketimini azaltmayı ve enerji performansını etkileyecek ürün ve hizmet satın alımında enerjiyi verimli kullanılmasını sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
  •  Kalite, Çevre , Enerji ve İş güvenliğinin tüm çalışanlarımızın sorumluluk alanında olduğunu kabul edip, enerji performansının iyileştirmesine odaklanan ürün ve proses tasarım faaliyetlerinin desteklenerek, çevre ile uyumlu, temiz, güvenli ve sağlıklı çalışma alanları oluşturup, faaliyetlerimizden etkilenen tüm paydaşlarımızın bilinç ve farkındalığını arttıracak programları oluşturmayı,
  •  İş etiği politikalarımızla, sosyal sorumluluklarımızla çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için her zaman tercih edilen, güvenilir ve lider firma olma konumumuzu korumak ve güçlendirecek bir kültür oluşturmayı, taahhüt ederiz.