Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.