Çağrı YAMANTÜRK

Demir Döküm Üretim ve Teknoloji Grup Direktörü

Sabri ÖZDOĞAN

Alüminyum ve Jant Üretim ve Teknoloji Grup Direktörü

Sibel BİNİCİ

CFO

Uğur DEMİRCİ

Satınalma ve Stratejik Projeler Direktörü

İbrahim KEYİF

Dökümhane Direktörü

Doğan ALPDORUK

Alüminyum ve Jant İş Birimi Direktörü

Bülent ŞİRİN

Mühendislik ve Ar-Ge Direktörü