Enerjide Verimlilik, Gelecek İçin Gereklilik…

Enerji yoğun  bir sektör olarak   Döktaş Dökümcülük için  enerjinin  verimli kullanılması   öncelikli hedefleri arasındadır.

Enerji  kullanımımın iklim değişikliğine olan etkisinin farkında  olup, satın aldığımız elektirik enerjisinin  tümünü  yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaktayız.