yeni-6

HEPİMİZ BİRİZ, GELECEK BİZİZ…

Doğru işe doğru insan, başarıya bağlı liyakat ve herkes için eşit fırsat” ilkelerine bağlı kalarak, en önemli gücümüz olan tecrübeli, bilgili, istekli ve aidiyeti yüksek insan kaynağımızın yetkinliklerini sürekli geliştirmek suretiyle, global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda Döktaş İnsan Kaynakları olarak;

  • Şirketimiz değerlerine ve kurum kültürüne uygun, öğrenmeye ve gelişmeye açık, teknoloji ve yenilikleri takip eden, takım çalışmasına uyumlu adayları işe alır,
  • İşe aldığımız adayların, şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda, mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlayarak, iş hedeflerinde başarılı olmalarını sağlar,
  • Performans ve etkinliğin en üst seviyeye çıkarılmasına katkıda bulunuruz.

Döktaş olarak çalışanlarımızla, etik ilkelerimize ve karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını hedeflemekteyiz. Tüm faaliyetlerimizi Kanun, Mevzuat ve Yönetmeliklere tam uyum ile gerçekleştiririz. Yasalara uyum gerekliliklerini yakından takip eder, özen gösterir ve değişen gerekliliklere göre sistem ve uygulamalarımız güncelleriz.

Döktaş, insanların etnik kökenlerine, din, dil, ırk, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik durumuna veya kültürel farklılıklarına dayalı ayrımcılık uygulanmalarının karşısında durarak, tüm insan kaynakları süreçlerinde adil muamele ve liyakate uygun hareket eder.

Döktaş, herkes için eşit fırsatlar sunan bir iş ortamının tanıtımını ve korunmasını üstlenir. Eşit ve adil toplumlara katkıda bulunmak için toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların eşit koşullarda sosyal ve ekonomik ortamlara katılımını destekler.

Döktaş olarak, endüstriyel ilişkiler politikası kapsamında çalışanlarımızın örgütlenme ve sendikalaşma hakkına saygı duyuyoruz. Çalışanlarımız ve sendikalarla oluşturduğumuz güven çerçevesinde mevzuat ve toplu sözleşmelerin gerekleriyle uyum içinde hareket etmek ve iş yerimizdeki huzurlu ortamı korumak üzere çalışıyoruz.