Kurumsal Yönetim Komitesi; Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit edip yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmuş ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün çalışmalarını gözetmiştir. Kurumsal Yönetim komitesi üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:

 • Başkan Ömer ÖZBAY
 • Üye Fikret KUZUCU
 • Üye Seyfi DEĞİRMENCİ
 • Üye Sibel BİNİCİ

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda 4 kez gözden geçirmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri:

 • Başkan Fikret KUZUCU
 • Üye Seyfi DEĞİRMENCİ
 • Üye Ömer ÖZBAY
 • Üye Yaylalı GÜNAY

Denetim Komitesi; İç Denetim faaliyetlerinin sağlıklı işleyişini gözetlemek, denetlemek ve yardımcı olmak, Bağımsız dış denetim faaliyetleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak, denetim firmasının seçimi ve denetçi raporlarının incelenmesi faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Denetim komitesi üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Denetim Komitesi Üyeleri:

 • Başkan Ömer ÖZBAY
 • Üye Fikret KUZUCU
 • Üye Seyfi DEĞİRMENCİ