Kurumsal Yönetim Komitesi; Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit edip yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmuş ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün çalışmalarını gözetmiştir. Kurumsal Yönetim komitesi üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:

 • Başkan Atilla ZEYBEK
 • Üye Nuri OKUTAN
 • Üye Ömer Lütfi ERTEN
 • Üye Sibel BİNİCİ

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda 4 kez gözden geçirmektedir.Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri:

 • Başkan Atilla ZEYBEK
 • Üye Hasan Basri AKTAN
 • Üye Ömer Lütfi ERTEN
 • Üye Yaylalı GÜNAY

Denetim Komitesi; İç Denetim faaliyetlerinin sağlıklı işleyişini gözetlemek, denetlemek ve yardımcı olmak, Bağımsız dış denetim faaliyetleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak, denetim firmasının seçimi ve denetçi raporlarının incelenmesi faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Denetim komitesi üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Denetim Komitesi Üyeleri:

 • Başkan Hasan Basri AKTAN
 • Üye Atilla ZEYBEK
 • Üye Ömer Lütfi ERTEN