Şirketimiz ortaklık yapısında büyük ortağımız Çelik Holding A.Ş. haricinde %5 oranını geçen ve bilinen başka bir pay sahibi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri ve sermayenin doğrudan ya da dolaylı olarak %5’ine sahip pay sahipleri, Şirketin sermaye piyasası araçları ve hisse senetleri üzerinde yapmış oldukları işlemleri ve sonuçlarını kamuya açıklarlar, yatırımcıyı etkiliyebilecek özel bir durum mevcut değildir.