Adı Soyadı/ Ticari Ünvanı Sermaye Tutarı (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
Çelik Holding A.Ş. 151.576.564,166 93,5658 93,5658
Diğer 10.423.435,834 6,4342 6,4342
Toplam 162.000.000 100 100