Adı Soyadı/ Ticari Ünvanı Sermaye Tutarı (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
Çelik Holding A.Ş. 291.628.206,03 90,01 90,01
Diğer 32.371.793,97 9,99 9,99
Toplam 324.000.000 100 100