Adı Soyadı/ Ticari Ünvanı Sermaye Tutarı (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
Çelik Holding A.Ş. 145.800.000,16 90 90
Diğer 16.199.999,84 10 10
Toplam 162.000.000 100 100