Şirket kültürümüzün temel taşlarından biri olan etik kurallar çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız  ile  paylaşılmaktadır.