Sanayinin ihtiyaç duyduğu yeni teknolojileri bilen ve uygulayabilen, meslek ahlakı ve aidiyet duygusu yüksek teknik elemanları yetiştirebilmek ve istihdam etmek amacıyla GÜRİŞ Sanayi Grubu şirketlerimizden Parsan, Omtaş ve Döktaş’ta kurulan Mesleki Eğitim Merkezlerimiz; gençlerin, ilgi ve yeteneklerine en uygun alanlarda yetişmelerine katkı sağlayacaktır.